Umowa zlecenie - czym jest?

Umowa zlecenie – czym jest?

Promocja i Reklama

Definicja mówi, że umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, która zostaje zawarta pomiędzy osobą zlecającą, czyli zleceniodawcą, a osobą przyjmującą zlecenie, czyli zleceniobiorcą.

Umowa zlecenie – czym jest?

Kto może ją zawierać i jakie są jej cechy charakterystyczne?
W myśl polskiego prawa taką umowę może zawrzeć każdy podmiot prawa cywilnego, czyli osoby fizyczne, które są pełnoletnie i posiadają zdolności do czynności prawnych oraz osoby w wieku od trzynastu do osiemnastu lat jeśli taka umowa zostanie dodatkowo potwierdzona przez osoby sprawującymi nad małoletnimi opiekę. Umowa zlecenie może zostać także zawarta przez spółki kapitałowe, przedsiębiorstwa, a także szkoły wyższe, czy różnego rodzaju stowarzyszenia i fundację oraz spółki osobowe.

Pierwszą cechą tego typu umowy jest fakt, że zleceniobiorca zostaje zobowiązany do wykonywania czynności. Nie zaś jak w umowie o dzieło do uzyskania konkretnego efektu. Kolejną bardzo ważną rzeczą w tej umowie jest to, że nie obowiązuje jej podstawowy wymiar wynagrodzenia, który określa Kodeks pracy.

Tak więc obie strony muszą zgodzić się na dowolnie ustalone wynagrodzenie za wykonywaną czynność. Elastyczny jest także czas wykonywania pracy, czy prawo do urlopu. Zleceniobiorca mimo, iż zazwyczaj wykonuje zadanie osobiście, to może także wyznaczyć swojego zastępcę, za którego będzie ponosił odpowiedzialność.

Kwestia wynagrodzenia wygląda następująco: zleceniobiorca otrzyma pieniądze za wykonywaną pracę po zakończeniu czynności, do których się zobowiązał. Może jednak wystąpić do zleceniodawcy o zaliczkę, w przypadku gdy będzie musiał ponieść koszty w trakcie wykonywania zlecenia. Dowolnie ustalane jest także miejsce wykonywania pracy. Ta forma umowy jest zdecydowanie bardziej luźna niż umowa o pracę. Dzięki temu zleceniodawca jest mniej obciążony przepisami niż pracodawca. Ważne jest także to, że umowę zlecenie można wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bez zachowywania jakiegokolwiek terminu wypowiedzenia.

Istotną kwestią są składki odprowadzane to ZUS. W tym przypadku najczęściej nie ma o nich mowy, jednak istnieją pewne zapisy, które można wykorzystać, by zleceniodawca odprowadził za zleceniobiorcę odpowiednie składki. W sejmie cały czas trwają dyskusję nad uregulowaniem przepisów, więc warto je na bieżąco śledzić.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments