Zatrudnienie w ujęciu prawnym

Zatrudnienie w ujęciu prawnym

Promocja i Reklama

Rozwój działalności gospodarczej często wymusza na przedsiębiorcy obowiązek zatrudniania ludzi lub pozyskania innych przedsiębiorców, na których można przenieść ustaloną część prac.

Zatrudnienie w ujęciu prawnym

 

Współpraca z podwykonawcą jest dość prosta, nie podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a rozliczanie finansowe dokonywane są na podstawie faktur. Bardziej zawiła jest sytuacja, gdy przedsiębiorca zamierza zatrudnić osobę bezpośrednio, na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło.

Umowa o pracę regulowana jest Kodeksem Pracy oraz wieloma innym przepisami. Pracodawca jest zobowiązany przed dopuszczeniem pracownika do pracy przeprowadzić:wstępne szkolenie bhp, wręczyć umowę o pracę, zapewnić odzież ochronną oraz skierować na badania lekarskie.

W przeciągu siedmiu dni od zawarcia umowy zgłosić zatrudnioną osobę do ZUS-u i przez cały okres zatrudnienia naliczyć i odprowadzać składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zakładając pracownikowi akta osobowe, dokumentuje w nich przebieg zatrudnienia. Decyzja o zwolnieniu pracownika musi odbyć się zgodnie z Kodeksem Pracy.

Pracodawca ma obowiązek pisemnie powiadomić pracownika o zamierzonym zwolnieniu, a następnie w przeciągu 7 dni od ustania stosunku pracy wystawić świadectwo.

Umowa zlecenie i umowa o dzieło oparte są na przepisach Kodeksu Cywilnego, jednak mogą być sprawdzanie przez inspektorów PIP i kontrolerów ZUS. W pierwszej kolejności sprawdzana jest zgodność umów z wykonywanymi zleceniami oraz czy nie jest to ukryta umowa o pracę. W celu uniknięcia problemów z tymi umowami, warto przygotować je staranie, a w razie wątpliwości skorzystać z porady prawnej.

zobacz również Agencja pracy Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments