Umowa o dzieło – charakterystyka

Umowa o dzieło – charakterystyka

Warto przeczytać

Umowa o dzieło często jest mylona z umową zleceniem. Występują między nimi jednak istotne różnice. W ramach tej umowy występuje zamawiający i wykonawca. W ramach tej umowy ważne jest nie wykonywanie zlecenia, a dostarczenie ukończonego dzieła, stąd właśnie nazwa.

Umowa o dzieło – charakterystyka

Oczywiście jest to umowa cywilnoprawna.

Zawrzeć tego typu umowę mogą osoby fizyczne powyżej 18-nastego roku życia, które posiadają możliwość wykonywania czynności prawnych, a także małoletni w wieku od 13-18 lat, którzy na swojej umowie zawrą także podpisy opiekunów. Umowę o dzieło mogą zawierać między innymi także: spółki kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe, stowarzyszenia, fundacje, spółki komandytowe, czy spółki jawne.

Pierwszą istotną cechą umowy o dzieło jest fakt, iż jest to tak zwana umowa rezultatu. Oznacza to, że ważne jest jednorazowe wykonanie usługi np. wykonanie analizy księgowej, a nie stała pomoc księgowa w jakimś przedsiębiorstwie. W umowie zawiera się informację na temat terminu wykonania dzieła. Jeżeli wykonawca go nie dotrzyma to zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, nie obowiązuje tu żaden termin wypowiedzenia. W przypadku gdyby dostarczone dzieło było wadliwe lub nie spełniało oczekiwać zamawiającego to ten ma prawo żądać naprawy/poprawy. Może także zlecić to komuś innemu, następnemu wykonawcy.

Wykonawca może odstąpić od wykonania zadania w momencie gdy nie ma dobrej woli zamawiającego do dotrzymania terminu. Ma to związek z tym, że do wykonania określonego przez umowę dzieła potrzebna może być obecność zamawiającego, lub ten musi przesłać odpowiednie dane/materiały wykonawcy. Jeżeli tego nie zrobi umowa może zostać zerwana. Materiały lub przedmioty potrzebne do wykonania dzieła zazwyczaj zapewnia zamawiający, jednak strony mogą ustalić inne zasady. Jeśli chodzi o wynagrodzenie, to zazwyczaj wykonawca otrzymuje je po oddaniu skończonej pracy. Wyjątkiem może być fakt, iż pracę będzie oddawał etapami, wtedy ma prawo chcieć uzyskać zapłatę po każdym oddanym etapie.

Zapis o formie zapłaty oczywiście powinien znaleźć się w umowie. Ważna jest także wycena za określone dzieło. Może ją zlecić któraś ze stron, wtedy mamy do czynienia z wyceną kosztorysową lub obie strony mogą zgodzić się na zapłatę ryczałtową, która nie podlega już negocjacją na dalszych etapach. Ostatnią cechą charakterystyczną umowy o dzieło jest to, że może ona zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w trybie natychmiastowym.

Tak więc jest to umowa, która zawiera się jeśli chce się, aby ktoś dla nas wykonał określoną pracę. Liczy się efekt końcowy, a nie przebieg pracy. Najczęściej umowa ta dotyczy zlecenia wykonania jakiejś analizy lub zestawienia. Może także dotyczyć stworzenia jakiegoś przedmiotu, np. mebla, który zamówimy u stolarza.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments