Czym jest ubezpieczenie Errors & Omissions?

Czym jest ubezpieczenie Errors & Omissions?

Ubezpieczenie od błędów i zaniedbań (ang. Errors & Omissions, E&O) to rodzaj profesjonalnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które pomaga chronić firmy przed roszczeniami z tytułu zaniedbań lub nieodpowiedniej pracy. Ma ono na celu pokrycie wszelkich strat finansowych, które mogą powstać w wyniku błędów lub zaniedbań w trakcie świadczenia profesjonalnych usług. Jest to ważna forma ochrony […]

Czytaj więcej